เกี่ยวกับเรา

———————————————————————————

Butterfly Thai Perfume Profile


Brand: ยี่ห้อผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหอม
Scent of Happiness กลิ่นแห่งความสุข ที่เกิดจากความรักในการปรุงกลิ่นและมุ่งหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่สามารถส่งมอบความสุขให้แก่กันและกันได้อย่างง่ายๆของคนทุกระดับชั้นและฐานะ โดยการส่งมอบความสุขผ่านกลิ่นหอม
ชื่อแบรนด์ Butterfly Thai Perfume นั้น ได้เลือกใช้ผีเสื้อเป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ ที่คอยส่งมอบความงดงามของกลิ่นหอมให้กับทุกคน ในนามสกุล Thai Perfume พ่วงท้ายเพื่อให้ทราบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแะนักปรุงคนไทย เพื่อเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยสู่สากล
……………

Concept: แนวคิด
นำเสนอและแบ่งปันเรื่องราว ของวิถีชีวิตของไทย หรือประสบการณ์แสนสุขสุดพิเศษในช่วงเวลาหนึ่งที่นักปรุงได้พบเจอระหว่างการเดินทางของชีวิต
การพยายามเลือกใช้วัตถุดิบ สารหอมจากธรรมชาติมาใช้ด้วยความเหมาะสมเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เป็นมิตรกับทั้งคนและสิ่งแวดล้อม
ปรุงน้ำหอม โดยการปรุงแบบผสมผสาน ทั้งแบบสมัยปัจจุบันและแบบการทำเครื่องหอมแบบโบราณเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยวิธีพิเศษตามแบบฉบับของ Butterfly Thai Perfume
……………

Brand Value : การสร้างมูลค่าด้วยการยึดวิธีคิดที่ว่าด้วยความสุขสามารถถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกลิ่น ให้สามารถหวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเปี่ยมสุข
……………