ดอกปีบ

-
Rating

Product ID: 000019

Key Note
กลิ่นแรก : ดอกปีบ, ดอกสะเลเต, ดอกมะลิซ้อน, ดอกพุทธรักษาสีขาว , เกรฟฟรุตสีชมพู
กลิ่นกลาง : ดอกพุดซ้อน, มหาหงส์
กลิ่นท้าย : กฤษณา, กำยาน, ชะมด, หญ้าฝรั่น, กำยานแขก


ความงดงามที่สื่อสารผ่านกลิ่นหอมของดอกปีบ ที่เบ่งบานอย่างสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาว ให้กลิ่นของดอกไม้สีขาว หอมเย็นฉ่ำหลังฝน สื่อความหมายของความบริสุทธิ์ งดงาม เลอค่า