แฝกหอมกุหลาบ

-
Rating

Product ID: 000005

Key Note
กลิ่นแรก : มะนาวไทย, เกรฟฟรุตสีชมพู
กลิ่นกลาง : หญ้าแฝกหอม, แอมเบอร์
กลิ่นท้าย : กฤษณา, กำยาน, หญ้าฝรั่น


แฝกหอมกุหลาบ
กลิ่นแนวแป้งหอมที่น่าทะนุถนอม
มอบสัมผัสกลิ่นบางเบา
แรงบันดาลใจกลิ่น...จากตลาดดอกไม้แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
"ปากคลองตลาด"
เป็นกลิ่นของกุหลาบห่อหนังสือพิมพิ์ที่ถูกมัดห่อรวมกันอยู่สองข้างทางตลอดแนว
โชยกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว เปิดสัมผัสแรกจากมะนาวสีเขียวแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็น
กลิ่นหอมบางของกุหลาบห่อหนังสือพิมพิ์อย่างอ่อนโยนแต่สดชื่นตลอดวัน
สัมผัสความหอมราวกับส่งออกมาจากผิวกาย
มอบความสุขผ่านกลิ่นแป้งหอมอ่อนละมุนติดผิว